Loading...

O slikarstvu Dalibora Dada Ćetkovića

SAN U SNU 

Dalibora Dada Ćetkovića

 

Radovi  akademskog slikara Dalibora Dada Ćetkovića nanovo potvrđuju istinu  koja se nalazi u biću svake velike i iskrene  likovnosti: SLIKA SVIJETA KOJU NUDI OKO, NIJE SLIKA SVIJETA KOJU OTKRIVA  DUH. 

Duh velikog vida  je  u čulnom i natčulnom,  u pojavnom i nepojavnom,  u iskustvenom i nadiskustvenom, što sačinjava vid Ćetkovićevog stvaralačkog čina sveobuhvatnim - vid za kojim je uzaludno tragati. Kao da traganje za odgovorima pripada samo njemu, to jest, njegovoj strasti, i onom toreadorskom odmjeravanju snage i tišine. Imenovanje nepoznatog, oslikivanje sna u snu, ne ni čulima, ni razumom, već, reklo bi se, isključivo stvaralačkom  intuicijom, Ćetković oslobađa cio jedan čulni svijet, koji nije sam sebi dovoljan, to jest, koji ne umije, bez vještog kista i riječi, sebe da objasni.

Oko je usmjereno na  igru pojavnost dok je vid duha sav u ezoteriji i metafizičkom.  Na slikama Dalibora Ćetkovića granične linije, ako uopšte postoje, ne dijele i ne razdvajaju polja palete, već mire, ujednačavaju i benevalentnim duhovima, i same sobom, povezuju strane koje, igrom slučaja,  čine posebnu cjelinu. 

Granica je kod Dalibora šav, a ne procjep. Povezujući tonske razlike ona, drži višestranost na okupu i održava u igri,  igru  paraestetike. Kao da nam ovaj  usredsređeni stvaralac poručuje  da samo u prekoračenju čulnih granica možemo doprijeti do binarne strasti.

Bjelina na Daliborovim platnima posjeduje iskustvo praznine. Skoro da ne postoji nijedna stvar i oblik, a da nijesu iz nje potekli. Samo veliki dar, koji dobro organizuje,  može, sigurnim i preciznim potezom četkice, na ovaj način da djeluje iz praznog prostora bjeline, a da je pritom ne dovede u pitanje, već  da je u njenoj punoj punoći  preda  stvaralačkoj  igri  i  ovjenča optimizmom i nadom.

Dalibor Dado Ćetković vlada  vještinom velikog  likovnog  majstora  koji uspijeva da prikaže duh koji se kreće!

Ritmičnost i melodičnost pokreta na novim Daliborovim slikama, koje su rađene u kombinovanoj tehnici akrilom, uljem, grafitom i ugljem, dio su stvaralačke i intelektualne snage ovog stvaraoca. Ideje, koja izranjaju iz bjeline i dobijaju obrise, nude privid  da slika nastavlja svoje prostiranje i van granica formata u kojem je data. Sve je u magičnom pojasu horizonta koji nastaje i nestaje u onom završnom potezu autorove četkice koji poput potpisa zaokružuje cijeli  format platna.  Vidokrug kružnog i brzi potezi pozivaju nas na promišljanje o ličnoj  energiji i oslobađanju od svega onog što joj šteti.

Umjetnički izraz,  prema Hegelu, ima ulogu da prenese unutrašnju formu sadržaja  i  time zapravo objelodani duh epohe koji je oblikovao tu formu. Ako je suditi po umjetničkom izrazu novog ciklusa slika Dalibora Dada Ćetkovića, naš duh epohe je pronašao još jednog svog velikog ratnika. 

Dalibor ante portas!

dr Milun Lutovac

Teoretičar savremene umjetnosti

 

Posjetite izložbu na linku: 

Virtuelna izložba slika

 

 

Dalibor Dado Ćetković, 09/09/2021, 10:12