Loading...

LJUBAV

                    Tiho,

                         kao ružin cvijet,

                              kao ikona božija,

kao sjaj sunca

     i bljesak zvijezda –

            polako i nečujno,

                   došla je ona

                          i rodila sve oko sebe...

                             D.S.M.

 

Dijana Sindik Mokka, 08/03/2021, 21:11