Reklamni
baner

Reklamni
baner

Autorsko veče Sretena Perovića u Podgorici

Autorsko veče Sretena Perovića u Podgorici

  19:00, 15.02.2018

U četvrtak, 15. februara u 19h, u Kosoj sali Biblioteke Radosav Ljumović u Podgorici, biće održano autorsko veče Sretena Perovića.

Učestvuju: Nela Savković-Vukčević, sekretarka Sekretarijata, prof. dr Sonja Tomović-Šundić, mr Aleksandra Vuković, Dubravka Drakić, dramska umjetnica, Srđan Bulatović i Darko Nikčević, gitaristi i Sreten Perović.

Moderatorka: Sanja Vojinović

Akademik Sreten Perović (Gornja Gorica, Podgorica, 1932), pjesnik, kritičar, istoričar literature, teatrolog, dramski autor, prevodilac, antologičar, publicist i enciklopedist, naučni savjetnik Leksikografskog zavoda Crne Gore...

Poezijom se javio kao sedamnaestogodišnjak, 1949. godine, a prvu zbirku stihova «Zvuci i daljine» objavio je 1951. godine u izdanju Književnog kluba studenata Beogradskog univerziteta.

Radio je kao profesor književnosti; glavni urednik časopisa «Susreti»; a u titogradskom izdavačko-štamparskom preduzeću Grafički zavod bio je urednik više edicija i odgovorni urednik edicije «LUČA». Bio je odgovorni urednik i direktor Izdavačke djelatnosti NIO «Pobjeda», a zatim glavni urednik, zamjenik direktora i direktor Leksikografskog zavoda Crne Gore i glavni urednik za oblast Kultura i prosvjeta u projektu Enciklopedije Crne Gore. Tri puta je bio komesar Jugoslovenske izložbe na univerzalnim sajmovima knjiga u Bugarskoj (Sofija), Poljskoj (Varšava) i Francuskoj (Nica).

Više od tri decenije Perović je bio stalni pozorišni kritičar »Susreta« i »Pobjede”.

Kao direktor OOUR Izdavačka djelatnost NIO «Pobjeda», Perović je, zajedno sa Đerđom Đokajem, organizovao izdavanje «KOHE», prvog časopisa na albanskom jeziku u Crnoj Gori, koji je afirmisao plejadu mladih albanskih pisaca i znanstvenih stvaralaca u Crnoj Gori.

Bio je saradnik u crnogorskim nezavisnim i opozicionim publikacijama, u »Monitoru«, »Liberalu« i stalni saradnik Crnogorskog književnog lista, te glavni urednik Crnogorske enciklopedije DANU.

Kao generalni sekretar, a potom i kao višegodišnji predśednik Crnogorskog P.E.N. Centra, veoma je angažovan na domaćem i međunarodnom planu - u odbrani prava i interesa Crne Gore i crnogorske kulture, crnogorskog jezika i obnovljene Crnogorske pravoslavne crkve. Učestvovao je na brojnim međunarodnim književnim i antiratnim skupovima.

Perović je objavio nekoliko desetina knjiga, od čega dvadesetak zbirki lirske poezije. Njegova poezija je prevođena na tridesetak jezika i predstavljena u brojnim domaćim i stranim antologijama. Za svoje književno stvaralaštvo Perović je dobio brojne nagrade, te najznačajnija nacionalna i visoka međunarodna priznanja. Između ostalih: Nagradu Narodne omladine CG (1949); Prvu nagradu Udruženja književnika Crne Gore (1958); Nagradu časopisa «Stvaranje» (1959); Trinaestojulsku nagradu (1961); Nagradu /skopske/ «Misle» (1963); drugu Trinaestojulsku nagradu (1971, u zajednici sa B. Banjevićem i M. Stojovićem, za programiranje i uređivanje Biblioteke «Luča»); Nagradu «Risto Ratković» (1976 – za zbirku «Gladno oko», ali se tog priznanja Perović javno odrekao 1993, kad je ova nagrada dodijeljena genocidnom ratnom komandantu dr Radovanu Karadžiću); Nagradu UKCG za knjigu godine (1977); Orden rada sa zlatnim vijencem (1981); Decembarsku nagradu Oslobođenja Titograda (1986); visoko internacionalno priznanje Književno žezlo, sa promocijom u zvanje Počasni građanin-pjesnik Grada Skopja (2004); Nagradu Udruženja prevodilaca Crne Gore - za ukupno prevodilačko stvaralaštvo (2005).

U Rumuniji mu je 1. juna 2012. uručena visoka Internacionalna nagrada za poeziju Evopskog fonda i Internacionalne akademije »Mihai Eminescu« (Krajova). Makedonska akademija nauka i umjetnosti 2013. godine odlikovala ga je Zlatnom medaljom Blaže Koneski.

Za uspjehe u prevođenju najznačajnijih makedonskih pjesnika na srpskohrvatski i crnogorski jezik (dvadesetak knjiga) dobio je značajna priznanja

Sreten Perović je predśednik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, Inostrani član Makedonske akademije nauka i umjetnosti i Počasni član Internacionalne akademije “Mihai Eminescu” u Rumuniji. Utemeljitelj je i dugogodišnji predśednik Društva crnogorsko-makedonskog prijateljstva i Društva crnogorsko-ukrajinskog prijateljstva.

Nema komentara za ovaj događaj

Vrijedi pogledati

Rezultat projekta Kultura Crne Gore na klik (Glavni Grad Podgorica) i Klik za kulturu (Telenor Fondacija)