Loading...

Konkurs za 10 individualnih i grupnih izložbi za 2023. godinu

Centar za kulturu "Vojislav Bulatović - Strunjo"

Galerija JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović Strunjo“ - Bijelo Polje raspisuje konkurs za izlagačku 2023. godinu i poziva sve zainteresovane likovne, primijenjene i multimedijalne akademske umjetnike/ce kao i udruženja umjetnika/ca koji su svojom profesionalnom biografijom stekli umjetničke reference da daju svoje prijedloge za organizovanje samostalnih i grupnih izložbi u slobodnim terminima u 2023. godini.

  • Dokumentacija za konkurs treba da sadrži:
  • Profesionalnu biografiju autora;
  • 5 fotografija radova koji se predlažu za izložbu sa nazivom, naznačenom dimenzijom, tehnikom i godinom nastanka (u slučaju da izložba bude prihvaćena ove fotografije će poslužiti za katalog same izložbe, ali i za njenu medijsku prezentaciju);
  • Sažetu koncepciju izložbe -Tehnički opis izložbe (sa posebnim naznakama ukoliko je izložba tehnički i prostorno zahtjevna);
  • Kontakt adresu, e-mail adresu i broj telefona.

Na konkurs se mogu prijaviti autori koji nijesu samostalno izlagali posljednje 3 godine u galerijskom prostoru  JU Centar za kulturu  „Vojislav Bulatović Strunjo“.

Konkuriše se isključivo sa radovima koji će u dodijeljenom terminu biti izloženi. Radovi moraju biti adekvatno opremljeni i pripremljeni za izlaganje.

Nepotpuni konkursni materijal neće biti razmatran.  

Potrebnu dokumentaciju slati do 31. decembra 2022. godine na  e-mail: centarbp@yahoo.com uz napomenu “Konkurs za izlaganje u Galeriji JU Centar za kulturu Vojislav Bulatović Strunjo“.

JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović Strunjo“ se obavezuje da organizuje postavljanje i otvaranje izložbe, pripremi medijsku podršku, štampa plakat, pripremi elektronski katalog i ostali propratni materijal, obezbijedi smještaj autoru na dan otvaranja izložbe. O detaljima svake izložbe pojedinačno, autori će se dogovarati sa urednikom likovnog programa. Troškove slanja i vraćanja radova snose autori. Odabir izložbi po konkursu izvršiće Umjetnički savjet  Galerije JU Centar za kulturu “Vojislav Bulatović Strunjo“ Bijelo Polje.               

Svi prijavljeni autori biće obavješteni o rezultatima konkursa putem e-maila do 20. januara 2022. godine kada će se i precizirati termini realizacije odabranih izložbi.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: +382 69 527 627,  kao i na               e-mail: osman.zaimovic@fvu.me.

Izvor: Centar za kulturu “Vojislav Bulatović Strunjo”

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}