Loading...

Izložba Maje Šofranac u Galeriji Art

Galerija Art

U utorak, 18. oktobra u 20 časova, u Galeriji Art će biti otvorena izložba „REFRAMING.ME” umjetnice Maje Šofranac. Kustoskinja izložbe je Milica Bezmarević.

 „U kontekstu nove društvene stvarnosti kojoj pripadamo i koju živimo, sâm pojam igre i, još dalje, igrališta kao određenog, konstruisanog prostora u kojem se neko igra, dobija drugačiju dimenziju u vizuelnoj i umjetničkoj interpretaciji Maje Šofranac. U interaktivnoj postavci, kod koje se galerijski prostor privremeno prevodi u dječje igralište sa svim njemu pripadajućim inventarom, imamo zapravo jednu izuzetno promišljenu, jasno koncipiranu simulaciju situacije; okolnosti i pozicije čovjeka u sistemu današnjice. Repetitivni pokreti koje tijelo izvodi tokom učešća u nekoj igri, te usvojene, kontrolisane kretnje u pravcu lijevo ili desno, gore ili dolje, naprijed ili nazad,  u ovom kontekstu dobijaju značenje određenog imperativnog imputa, koji ne dozvoljava odstupanje od ustaljenih, cikličnih, neprestanih ponavljanja jedne te iste matrice ili obrasca. Mantrička repeticija uspostavljenih pokreta i radnji, doprinosi zapravo, na jedan paradoksalan način, osjećaju stagnacije, zaostalosti i destrukcije, ne samo pojedinca već i  cjelokupnog društvenog sistema kojem on pripada” zapisala je kustoskinja Milica Bezmarević.

Maja Šofranac je rođena u Podgorici 1981. godine. Završila je osnovne i magistarske studije slikarstva na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju. Trenutno je na završnoj godini doktorskih studija na Univerzitetu umjetnosti u Beogradu.

Studijski je boravila u Francuskoj - na Univerzitetu Mark Blok u Strazburu, odsjek UFR Arts i u Pont Avenu ‐ Francuska, Schooll of Contemporary Art ‐ Pont Aven. Bila je na rezidencijalnim umjetničkim boravcima u Lajpcigu - Njemačka - LIA Leipzig - International Art Programe Leipzig kao i u  Kaliforniji - USA ‐ kao asistentkinja na projektima americkog muraliste John Pugh.

Imala je više samostalnih i grupnih izložbi u Crnoj Gori i inostranstvu. Dobitnica je više nagrada i priznanja.  Docent je na  Fakultetu likovnih umjetnosti  na Cetinju.

Izložba će biti otvorena za posjetioce do 30. novembra.

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}