Loading...

Izložba “Cinizam srebrnog kontejnera” Igora Rakčevića

Dvorac Petrovića

U četvrtak, 9. juna u 20 h, u Dvorcu Petrovića biće otvorena izložba “Cinizam srebrnog kontejnera” umjetnika Igora Rakčevića.

“Pojava umjetničkih avangardi sa početka XX vijeka podsjeća nas na masovnu produkciju grafike, prije svega iz razloga mogućnosti neograničenog, tehnološki lakog i brzog umnožavanja velikog broja primjeraka. Pristupačnost materijala i izrade omogućila je grafici status najznačajnijeg medijskog instrumenta angažovane umjetnosti. Ovo kratko podsjećanje na neke od istorijskih punktova upotrebe grafike kao masovnog medija poslužilo je ovdje kao poveznica sa aktuelnom postavkom Igora Rakčevića, koji je kontinuirano, već tri decenije, prisutan na savremenoj crnogorskoj likovnoj sceni. Ova izložba, neka vrsta mini retrospektive, pruža uvid u jedan dio njegovog rada, koji se, između ostalog, odnosi i na primjenjivost grafike u širokom polju najrazličitijih medija – štampanih, elektronskih, vizuelnih itd. Krećući se u proširenom polju grafičkog medija, Rakčević koristi najrazličitije upotrebne materijale – karton, ljepenke, naljepnice, novinsku hartiju itd. i na njima grafički interveniše, tj. vizuelno interpretira određeni sadržaj. Hronološki posmatrano, najraniji radovi na ovoj postavci su naljepnice koje su izlagane na III Cetinjskom bijenalu (1997), a koje su, sa ove vremenske distance posmatrane, gotovo istorijsko svjedočanstvo jednog traumatičnog vremena na ovim prostorima“, zapisala je kustoskinja izložbe, Milica Bezmarević.

Izožbu će otvoriti kustoskinja Milica Bezmarević. 

Izvor: Centar savremene umjetnosti Crne Gore

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}