Loading...

Promocija prvog toma edicije „Monumenta Montenegrina Vaticana”

Kulturno-informativni centar "Budo Tomović"

U petak, 28. januara u 19 h, u Multimedijalnoj sali KIC-a “Budo Tomović” biće predstavljen prvi tom edicije „Monumenta Montenegrina Vaticana”, čiji priređivači su istoričari Slavko Burzanović i Boban Batrićević.

U okviru promocije učestvuju autori Boban Batrićević i Slavko Burzanović i ambasador Miodrag Vlahović. 

„Monumenta Montenegrina Vaticana” je kapitalno djelo koje svjedoči o duhovnoj, kulturnoj i političkoj istoriji naše zemlje. Nastalo je na inicijativu i u organizaciji Ministarstva kulture, a uz podršku Ambasade Crne Gore u Vatikanu i ambasadora Miodraga Vlahovića kao izraz želje da se naučnoj i široj javnosti predoči dio dokumentarnog blaga koji se čuva u arhivima Svete Stolice. Riječ je o dragocjenom zborniku dokumenata o Konkordatu Knjaževine Crne Gore i Svete Stolice iz 1886. godine. Za pripremu djela priređivači su konsultovali građu iz arhiva Propaganda Fide i građu drugih fondova Državnog arhiva, kao i građu iz Državnog arhiva Crne Gore, Arhivsko-bibliotečkog odjeljenja Narodnog muzeja Crne Gore, kao i arhiva Barske nadbiskupije, te do sada publikovanu građu. Dvojezično izdanje zbornika na 400 strana je rezultat kolektivnog angažmana i saradnje velikog broja ljudi.

Shodno odluci IJZCG posjete kulturnim događajima moguće su samo uz posjedovanje COVID potvrde.

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}