Loading...

Otvoreni poziv iz oblasti vizuelnog stvaralaštva namijenjen mladima “Minimum standards”

Razne lokacije

Atelje 22, u saradnji sa kulturnom organizacijom VOGA sa zadovoljstvom raspisuje otvoreni poziv namijenjen mladima pozivajući ih da podnesu prijave za učešće u projektu MINIMUM STANDARDS koji ima za cilj da okupi i predstavi radove umjetnika iz različitih zemalja Mediterana u okviru grupne izložbe koja će se održati na jednom od glavnih trgova u Bariju– Piazza del Ferrarese, Italija.

Kako je pandemija dovela do radikalnih promjena u našem svakodnevnom životu, zasjenivši nejednakosti, konflikle i otuđenost u prostorima koje nazivamo “javnim” MINIMUM STANDARDS predlaže promišljanje o tome šta čini javnost javnog prostora. Težeći mogućnosti javnog prostora kao pristupačnog i inkluzivnog mjesta za individualno izražavanje i kolektivno razmišljanje, pozivamo umjetnike iz Crne Gore da pruže uvid u različite modalitete, aranžmane i mogućnosti preispitivanja toga šta javni prostor može biti.

Od svakog umjetnika se traži da kreira rad koji će kasnije biti prezentovan na transparentima dimenzija 120x240 cm sa temom po izboru i pod bilo kojim od mogućih konjugacija: od urbane topografije do ekonomske nejednakosti, od rodne diskriminacije do ljudske krhkosti, od nacionalne politike do pitanja pristupačnosti. Možete nam dostaviti i već postojeće radove.

Transparenti će biti postavljeni na građevini pod imenom Mercato del Pesce u kojoj će se, od 2022, nalaziti prvi muzej savremene. Troškovi štampe radova selektovanih umjetnika, instalacija istih i medijska propraćenost biće pokriveni od strane organizatora.

Ko se može prijaviti

Poziv za prijavu je otvoren svim umjetnicima koji žive na teritoriji Crne Gore.Prijava treba da sadrži ime i prezime umjetnika uz kraću biografiju, portfolio i predlog rada sa zadatim dimenzijama.

Selektovani umjetnici biće zvanično objavljeni na web stranici.

Više inforimacija o samom konkursu dostupno je na web stranici: http://www.atelie22.me/minimum-standards--open-call.html

Rok za prijavu: 04-04-2021

Za sva dodatna pitanja vezana za projekat možete nas kontaktirati na e-mail: ngo.atelje22@gmail.com

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}