Loading...

Kritički sastanak “About art, education and technologies. Best practices and new perspectives”

Razne lokacije

U utorak, 23. februara, u 18 h, online preko Google Meet platforme, NVO Atelje22 organizuje drugi po redu Critical meeting "About art, education and technologies. Best practices and new perspectives"gdje će prezentovati knjigu "New Media didactics and other tales", autorke Đulije Peruđini, koja se fokusira na savremenu umjetnost i njene doprinose u polju obrazovanja i didaktike novih tehnologija. 

Svi zainteresovani se mogu prijaviti na email adresi ngo.atelje22@gmail.com.

Cilj predavanja je pokretanje debate o eksperimentalnom obrazovanju, zasnovanom na vezi novih tehnologija i savremenih umjetničkih praksi u tom polju. 

Maria Letizia Paiato, istoričarka umjetnosti i profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Maćerati, će nas uvesti u razgovor sa Giuliom Perugini. 

Diskusija će istaći ono što je fokus ovog događaja: najbolje prakse u Italiji razvijene u poslednje tri decenije, koje povezuju savremenu umjetnost, tehnologiju i obrazovanje.

Stoga je sastanak posebno namijenjen mladima, studentima, umjetnicima, kustosima,nastavnicima osnovnih i srednjih škola i istraživačima u oblasti kulture i obrazovanja.

O knjizi:

New Media didactics and other tales prikazuje i analizira skorašnja dešavanja koja su uticala na italijanski obrazovni sistem na putu ka digitalizaciji. Stoga je cilj knjige promisliti koliko su novi mediji promijenili određene aspekte škola i osvrnuti se na potrebu za mogućim riješenjem. Autorkin predlog nema namjeru diskreditovati tehniku, već želi dovesti do istinske i potpune metamorfoze obrazovnog sistema otkrivanjem potencijala koje nam pružaju umjetnost, obrazovanje i novi mediji u pogledu novih načina razmišljanja i djelovanja. Tekst ističe primjere koji su pronašli idealno područje djelovanja u umjetnosti, gdje se teorija i praksa, usmjerene na odnos pedagogije i novih medija, mogu uspješno povezati. Krajnji cilj modela na koji autorka ukazuje je edukacija građana i uspostavljanje okvira za buduće generacije.

Giulia Perugini || je nezavisni kustos i stručnjak na polju umjetničke didaktike u muzejima, koja sarađuje sa nekoliko specijalizovanih časopisa za kulturu. Njene studije se fokusiraju na to kako eksperimentalna pedagogija, stvarnost i obrazovanje ocrtavaju nova područja, u školama i izvan njih. Polje istraživanja se kreću unutar umjetnosti, društva i novih tehnologija, kao i njihovog uticaja na obrazovanje. Od 2016. godine je asistent na predmetu Pedagogija u umjetnosti i didaktika,Fenomenologija slike i Semiologija izložbenih sistema, na Akademiji likovnih umjetnosti u Maćerati, Italija. Od 2019. godine je asistent na nastavi Estetike i kulturne antropologije.

Maria Letizia Paiato || je istoričar i kritičar umjetnosti. Kao freelance novinarka član je Reda Novinara Abruca (Abruzzo). Doktorirala je u polju Istorije savremene umjetnosti na Univerzitetu u Padovi. Široki spektar interesovanja u polju savremene umjetnosti omogućio joj je eksperimentisanje sa novim kuratorskim praksama, komunikacijom u umjetnosti, novinarstvom i umjetničkom kritikom. Organizovala je više značajnih izložbi, pisala kritičke priloge katalozima kao i naučne radove za časopise specijalizovane za kulturu.

Ateljeu 22 || je nevladina organizacija za kulturu, osnovana 2020 godine. U okviru projekta Waiting for the better future, sufinansiranog od strane Prince Claus Fondacije, ima za cilj da doprinese razvoju kulturne scene Crne Gore kombinovanjem eksperimentalnih oblika obrazovanja i kreiranjem međunarodnih dijaloga. Izabrani kandidati će imati priliku da učestvuju u realizaciji site-specific instalacija, izložbi, radionica i prodavanja koja će biti organizovana na teritoriji Crne Gore u saradnji sa umjetnicima i predavačima iz inostranstva.

Web stranica: www.atelie22.me

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}