Loading...

Novi broj časopisa ,,Odzivi''

JU Centar za kulturu ,,Vojislav Bulatović - Strunjo”

U izdanju JU Centar za kulturu ,,Vojislav Bulatović - Strunjo”, sa novim dizajnom i na znatno većem broju strana od uobičajenog, iz štampe je izašao novi broj časopisa za književnost, kulturu, umjetnost i nauku ,,Odzivi”, sto četrdeset deveti po redu. Pored poezije, u novom izdanju časopisa ,,Odzivi”, zastupljeni su proza, esej i književna kritika eminentnih književnih stvaralaca i stručnjaka iz oblasti kojom se bave.

Časopis ,,Odzivi” ima tradiciju dugu skoro pola vijeka i jedan je od rijetkih časopisa u Crnoj Gori, a i šire, koji ima kontinuitet trajanja.

Sto četrdeset deveti broj časopisa ,,Odzivi” pripremila je redakcija u proširenom sastavu: prof. dr Draško Došljak, prof. dr Jovo Medojević, dr Abaz Dizdarević, mr Blaga Žurić, mr Kemal Musić, Slobodan Vukanović, Radomir Ilić, Milko Kovačević, Zoran Loktionov, Zdravko Minić, Radomir Perišić, Zoran Raonić, Edin Smailović i Murat Ćorović.

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}