Loading...

Ivana Radovanović i Teodora Nikčević učesnice projekta "Praznine" u Hrvatskoj

Split

Crnogorske umjetnice, Ivana Radovanović i Teodora Nikčević, boraviće u otvorenim ateljeima ove godine u okviru novog izdanjea projekta "Praznine" u organizaciji platforme Culture Hub Croatia.

Projekat je počeo u subotu, 30. januara razgovorom sa umjetnicom Katarinom Šoškić u sklopu programa CHCtalks pod nazivom On Circling. Projekat je tokom 2020. godine realizovan kao reakcija na višegodišnju problematiku rastućeg masovnog turizma.

Projektom "Praznine" prostori u splitskom gradskom jezgru, koji se ljeti koriste u turističke i ugostiteljske svrhe, daju se na korišćenje umjetnicima i građanima “van sezone”, tokom zimskog perioda.

Osim Ivane Radovanović i Teodore Nikčević iz Crne Gore, u otvorenim ateljeima ove godine boraviće i umjetnici: Tanja Deman, Marko Gutić Mižimakov, Tin Dožić i Bojan Koštić (Hrvatska) i Donika Çina (Albanija).

Projekat "Praznine" je inicijativa neprofitne organizacije “Culture Hub Croatia” Platforme za edukaciju, kreativnost i podsticanje razvoja kroz kulturu, a predstavlja svojevrsni eksperiment kojim se funkcije budućeg hub-a kao jedinstvenog fizičkog prostora “projektuju” na šire urbano područje starog gradskog jezgra i kojim se podstiče participativni pristup i uključivanje lokalne zajednice.

U novom izdanju projekta Praznine, koji je ove godine cjelogodišnji (uz intervencije i događanja koja će biti organizovana i u narednim mjesecima), nemoguće je izbjeći konotacije koje je epidemija donijela sa sobom. Projekat Praznine2021 stoga će se dijelom odnositi i na opšta stanja prouzrokovana pandemijom pa su umjetnici koji će učestvovati u programu pozvani da se tokom svog rada i promišljanja usresrede na problematiku praznina i kontekstualizaciju istih. Praznine2021 tako se odnose ne samo na prazninu u fizičkom, već i u psihološkom i društvenom smislu.

Aktivnosti projekta Praznine sprovode se uz financijsku podršku Allianz Kulturstiftung i Zaklade “Kultura nova”.

Više informacija o projektu na linku: Culture hub Croatia

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}