Loading...

Pobjednici konkursa za najbolje kratke dramske tekstove - „Priče sa balkona, priče sa Balkana“

ATAK

Završen je Prvi međunarodni konkurs ,,Priče sa balkona, priče sa Balkana”, za najbolje kratke dramske tekstove, koji je raspisala Alternativna teatarska aktivna kompanija – ATAK u saradnji sa Evropskom kulturnom fondacijom (European Cultural Foundation), a posredstvom „Culture of Solidarity“ fonda. Na konkurs je pristiglo 89 drama autora iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Austrije i Crne Gore.

Konkurs je trajao od 20. jula do 20. septembra 2020. godine, a bio je otvoren za sve dramske autore sa prostora Balkana i Evrope koji pišu na crnogorskom, srpskom, hrvatskom i bosanskom jeziku i u svim žanrovima. Najboljih 10 kratkih drama sistemom bodovanja izabrao je žiri u sastavu: Stevan Koprivica (Crna Gora), Dino Mustafić (Bosna i Hercegovina), Filip Grinvald (Srbija) i Matko Botić (Hrvatska).

Najviše bodova na Prvom međunarodnom konkursu „Priče sa balkona, priče sa Balkana“ dobili su sljedeći tekstovi:

  1. Mrtve ne treba micati – Monika Herceg (Hrvatska)
  2. Kad stane glazba – Vid Adam Hribar (Hrvatska)
  3. Svi psi idu u raj – Sara Radojković (Srbija)
  4. Koje nacionalosti je istina – Divna Stojanov (Srbija)
  5. Estetika obmane – Almir Alić (Bosna i Hercegovina)
  6. Retro serija – Vladan Kuzmanović (Srbija)
  7. Pogled sa mog balkona – Danilo Brakočević (Srbija)
  8. Čežnja – Stamen Milovanović (Srbija)
  9. Granica – Zoran Rakočević (Crna Gora)
  10. Najgori jebeni dan u čitavom jebenom životu – Mirza Skenderagić (Bosna i Hercegovina)

Nagrada za svaku od 10 najboljih drama je 500,00 eura, po autoru.

Najbolje drame će biti objavljene u posebnoj zbirci-zborniku, te biti izvedene kao posebno pozorišno djelo. U zborniku će se naći i ostale drame koje su bile bodovane od strane žirija, po dopuštenju autora. Kratke predstave će izvoditi glumci iz različitih zemalja Balkana, a za potrebe digitalnih platformi, biće snimljene kao videozapisi i distribuirani putem web stranice, facebooka, instagrama, youtube kanala itd.

Kratke drame, su prema konkursnom pozivu trebale da odražavaju stav balkanskih pisaca o temama: Balkanska vizija Evrope, povezanost i solidarnost u trenutnim okolnostima u doba pandemije, pogled na politički, socijalni, obrazovni i nacionalni smisao, subkulturu, ideološko nasljeđe balkanskih zemalja, balkanski pogled na Evropu, na probleme s kojima se mnoge zemlje susreću u procesu pridruživanja EU, antifašističko nasljeđe, život između Istoka i Zapada...

Projekat „Priče sa balkona, priče sa Balkana“ je jedinstvena platforma za razvoj dramskog pisanja i međunarodnu saradnju koji podrazumijeva konkurs za kratke dramske forme, tribine i proizvodnju pozorišnog djela, namijenjen dramskim autorima i svim djelatnicima u pozorišnoj umjetnosti u Crnoj Gori i regionu.

ATAK-ov projekat Priče sa balkona, priče sa Balkana podržan je od strane Evropskog kulturnog fondacije „Culture of Solidarity Fund“, među 29 projekata, od pristiglih 2500 iz svih evropskih zemalja.

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}