Loading...

Mreža za mlade reagovala povodom reorganizacije resora mladih

Razne lokacije

Od Mreže za mlade Crne Gore na mail adresu našeg portala stigao je dopis koji prenosimo u cjelosti:

Mreža za mlade Crne Gore predstavlja krovnu omladinsku organizaciju, odnosno savez 35 omladinskih organizacija, organizacija koje rade sa mladima i za mlade, saveza i unija mladih iz cijele Crne Gore, a koje sprovode omladinsku politiku u skladu sa članom 20 Zakona o mladima. Mreža ima za cilj da zastupa prava i interese mladih, kreira i zagovara rješenja za sistemske izazove, povezuje aktere omladinske politike i jača kapacitete članica.

Povodom nejasnoća u vezi sa reorganizacijom Vlade, odnosno resora koji se bavi omladinskom politikom, Upravni odbor Mreže za mlade se, u ponedjeljak 09.11.2020. godine, obratio mandataru za sastav nove Vlade, g-dinu Zdravku Krivokapiću, sa zahtjevom za organizovanje konsultativnog sastanka. Međutim, još uvijek nijesmo dobili odgovor.

Naime, iz medijskih obraćanja nijesmo najbolje razumjeli namjeru mandatara za reorganizacijom sektora koji se bavi omladinskom politikom, a ukoliko uzmemo u obzir dobro poznate podatke o tome da je uključenost mladih u procese donošenja odluka na marginama, da veliki broj istraživanja pokazuje nimalo nizak broj mladih koji žele da napuste našu državu i imajući u vidu da će trenutna kriza, uzrokovana pandemijom dodatno negativno uticati na mlade, predložena reorganizacija može pogoršati već prilično loš položaj mladih. Od mandatara očekujemo da nas na konsultativnom sastanku konkretnije informiše o novom modelu funkcionisanja resora koji će se baviti mladima. Takođe, g-dinu Krivokapiću smo predložili i da na sastanku predstavimo dosadašnja iskustva, kao i primjere vođenja omladinske politike iz regiona i Evropske unije, a koji mogu biti primijenjeni i u našoj državi.

Organizacije članice Mreže su organizacije sa dugogodišnjim iskustvom na polju omladinske politike, koje na svakodnevnom nivou rade sa mladima i za mlade, te kroz različite lokalne, nacionalne, regionalne i evropske projekte u kontinuitetu doprinose kreiranju boljeg ambijenta za mlade ljude u našoj državi. Sa zadovoljstvom smo, prije dvije godine, dočekali formiranje zasebnog resora koji će se baviti omladinskom politikom na nacionalnom nivou, što nas je ohrabrilo da se, u sistemskom smislu, svijest o značaju omladinske politike podigla na veći nivo, te nas sada zabrinjava mogućnost da ćemo se predloženim izmjenama izgubiti dosad postignute rezultate.

Dodatno, u pismu smo g-dinu Krivokapiću predočili da smatramo da je mladim ljudima u Crnoj Gori neophodan sistem usluga predviđen Nacionalnom strategijom za mlade (2017-2021), kao i jačanje institucija kompetentnim i stručnim mladim osobama koje imaju reference i iskustvo rada u omladinskoj politici. Pozvali smo g-dina Krivokapića da što hitnije predložiti termin za organizovanje konsultativnog sastanka, kako bi naš tim predstavio značaj pitanja mladih i omladinske politike, a sve u cilju revidiranja odluke i prepoznavanja omladinskog sektora kao prioriteta buduće Vlade.

Mreže za mlade Crne Gore
Upravni odbor

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}