Loading...

Konkurs za izlagačku 2021. godinu

Muzeji i galerije

JU Muzej i galerija Tivat raspisuje konkurs za izlagačku 2021. godinu i poziva sve zainteresovane likovne, primjenjene i multimedijalne akademske umjetnike i umjetnice kao i udruženja umjetnika/ca da daju svoje prijedloge za organizaciju samostalnih i grupnih izložbi za izlaganje u slobodnim terminima u 2021. godini.

Konkurs se odnosi na mlade umjetnike, kao i umjetnike koji su se potvrdili svojom profesionalnom biografijom i stekli umjetničke reference.

 

Potrebna dokumentacija za učešće na konkursu:

  • Portfolio (u štampanom ili elektronskom obliku)
  • Kratak opis koncepta izložbe
  • Posebni zahtjevi (ukoliko postoje) za postavljanje izložbe

Konkuriše se isključivo sa radovima koji će u dodjeljenom terminu biti izloženi.

JU Muzej i galerija Tivat obezbjeđuje: galerijski prostor,, stručnu pomoć pri postavci izložbe, katalog, pozivnicu, plakat, medijsku prezentaciju i svečano otvaranje izložbe.

Izlagač je dužan da obezbjedi: transport radova, svu dodatnu opremu i tehničku podršku koja mu je potrebna a Muzej i galerija je ne posjeduje, putni trošak i smještaj, dostavljanje press materijala.

 

Odluku o izboru donosi komisija. O rezultatima konkursa svi kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Konkurs je otvoren od 06. 11. 2020. godine do 06. 12. 2020. godine.

 

Potrebnu dokumentaciju dostaviti na adresu ili elektronskom poštom na:

e-mail: konkursi19.migtivat@gmail.com ILI

Muzej i galerija Tivat

Trg od Kulture 4,

85320, Tivat, Crna Gora

telefon: +382 32 674591

 

Napomena:

Nepotpuna dokumentacija i zahtjevi pristigli nakon 06. 12. 2020. godine neće se razmatrati.

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}