Loading...

Projekat „Iliri – zajednička baština“ - Konkurs za zbirke kratkih priča

Kulturni centar “Nikola Đurković”

Organizatori projekta ''Iliri – zajednička baština'' raspisuju Konkurs za kratke priče za učenike srednjih škola i afirmisane pisce iz država regiona na temu Drevni Iliri. Zainteresovani učesnici mogu pisati legende, bajke, epsku ili naučnu fantastiku, horor ili fantaziju na ovu temu, a priče dužine do deset stranica treba poslati najkasnije do 1. novembra 2020. godine.

Odabrane priče će biti objavljene u zbirkama koje će se promovisati u sklopu projektnih aktivnosti.

Međunarodni projekat koji realizuju partneri iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije finansijski je podržao Fond za Zapadni Balkan (Western Balkan Fond) i ima za cilj doprinos regionalnoj saradnji i jačanju kohezije država u okruženju. Aktivnosti su posebno usmjerene na podizanju svijesti o ilirskoj baštini kao zajedničkoj vrijednosti država u regionu, te jačanju veza među umjetnicima i mladim ljudima država Zapadnog Balkana.

Nosilac projekta je NVO „Akademija društvenih nauka“ iz Bijelog Polja, dok su partneri Muzej grada Zenice, Biblioteka ''Slovo'' iz Lapova i JU Kulturni centar ''Nikola Đurković'' iz Kotora.

 

Propozicije konkursa za srednjoškolce:

- pravo učešća imaju učenici srednjih škola iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske;

- zainteresovani mogu poslati jednu neobjavljenu priču iz žanra fantastike na temu Drevni Iliri;

- priče mogu biti od tri do deset strana u Wordu, Font Ariel, veličina 12;

- priče se dostavljaju u elektronskoj formi na e-mail: konkursiliri@gmail.com;

- uz priču se dostavljaju kontakt podaci o autoru – ime i prezime, razred, škola, grad, država, telefon;

- rok za dostavljanje priča je 1. novembar 2020. godine;

- priče će odabrati komisija sačinjena od pisaca iz regiona;

- učenici garantuju za autentičnost priče i saglasni su sa ustupanjem autorskih prava za objavljivanje;

- učenici dostavljanjem priče prihvataju uslove konkursa i pravila o objavljivanju priče;

- organizatori zadržavaju pravo objavljivanja priča po propozicijama konkursa i u skladu sa kriterijumima projekta;

 

Propozicije konkursa za pisce iz regiona:                                                                    

- mogu učestvovati pisci država Balkana;

- priče se mogu dostaviti na nekom od sljedećih jezika – crnogorskom, srpskom, bosanskom, hrvatskom, albanskom i makednonskom;

- može se poslati jedna neobjavljena priča iz žanra fantastike na temu Drevni Iliri;

- priče mogu biti od tri do deset strana u Wordu, Font Ariel, veličina 12;

- priče se dostavljaju u elektronskoj formi na e-mail: konkursiliri@gmail.com;

- uz priču se dostavljaju kontakt podaci o autoru – ime i prezime i kratka biografija (do 300 riječi);

- rok za dostavljanje priča je 1. novembar 2020. godine;

- učesnici garantuju za autentičnost priče i saglasni su sa ustupanjem autorskih prava za objavljivanje;

- učesnici dostavljanjem priče prihvataju uslove konkursa i pravila o objavljivanju priče;

- priče će odabrati komisija sačinjena od pisaca iz regiona;

- organizatori zadržavaju pravo objavljivanja priča po propozicijama konkursa i u skladu sa kriterijumima projekta i pravo objavljivanja priča autora po pozivu.

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}