Loading...

Treći ciklus ,, Kineski kroz igru''

Kulturni centar “Nikola Đurković”

U petak, 14. februara, od 16.30h do 17:30h, u Multimedijalnoj sali Kulturnog centra “Nikola Đurković”, JU Kulturni centar ,,Nikola Đurković'' Kotor,  Gradska biblioteka i  čitaonica Kotor i Udruženje za promociju sinologije Kotor organizuju Treći ciklus edukativno-kreativnih radionica “KINESKI KROZ IGRU.

Radionice su besplatne i održavaće se petkom od 16:15h do 17:30h u Multimedijalnoj sali Kulturnog centra do kraja drugog polugodišta.

U okviru Trećeg ciklusa nastaviće se sa radom na razvijanju komunikacionih vještina preko audio vježbi, konverzacija, pitanja i odgovora i govornih vježbi. Cilj je ojačati i konsolidovati novi vokabular što se postiže preko igara koje služe da kreiraju zabavan ambijent tokom učenja. Izučavaće se prateće jednostavne pjesmice koje sadrže uglavnom novi vokabular kao pomoć izučavanju jezika. Biće uključene radionice iz oblasti sinologije odnosno nauke o Kini, iz oblasti kineske mitologije/kulture i radionice posvećene načinu obilježavanja najznačajnijih datuma u kineskoj kulturi. Predavač na radionicama je predsjednica Udruženja za promociju sinologije Kotor dr Jelena Stjepčević, sinolog.

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}