Loading...

Knjiga dana knižare Karver: Crteži,, slike, drawings, paintings, Filip Janković

Knjižara Karver

Knjiga dana knjižare Karver za 12. novembra je: Filip Janković : crteži, slike; drawings, paintings, Janković Filip; Zeković Ljiljana. Centar savremene umjetnosti Crne Gore. Knjiga je prevedena engleskom jeziku. Cijena:25,00 eura

Kao učenik Tehničke škole u Beogradu, arhitektonski odsjek, objavljivao je likovne radove u listu Naš vesnik, a sa crtežom Umivanje / Jutro osvojio je nagradu. Prizor ovlaš skiciran, sa figurom tek naznačenom, sažetom violentnom linijom nagovještava njegov način rada da sa nekoliko poteza registruje i jasno naznači formu. Tokom studija u Beogradu napravio je oko 100 krokija - crteža (tuš, pero, kreda, litografije), s motivima koji će i ubuduće predstavljati inspirativno opredjeljenje Filipa Jankovića. Među njima posebnu cjelinu čine portreti, njemu dragih osoba, predstavljeni u domaćem okruženju koje asocira na ambijent holandskih žanr scena.

Ovaj “porodični album” ispunjavaju figure smještene u toploj, intimnoj atmosferi doma, u trenutku obavljanja svakodnevnih aktivnosti ili u fotografski namještenim stavovima i pozama. Na njima nema detaljisanja. Pažnja je usmjerena na suštinsko, na studije lica i plastičnost forme. Urađeni su u tamnoj intonaciji, sa kontrastima svijetlo-tamnog, mrljama poput japanske po-mo tehnike i čistom linijom. Na akvarelima radi pejzaže i portrete. Formu definiše u skladu sa ovom likovnom tehnikom koja zahtjeva brzinu izvođenja, što se odrazilo, prije svega, na sumarnu i nedeskriptivnu obradu motiva. Na pojedinim slikama obrisi realnih predmeta i figura rasplinjavaju se gradeći kompozicije asocijativno-apstraktnog prosedea. Klasične karakteristike akvarela - prozračnost, poetičnost atmosfere, prefinjene fluidne površine boje i irealna svjetlost - postaće imanentni postulati na kojima će se temeljiti njegovo slikarstvo.

Povratak u Crnu Goru donio je promjene u slikarstvu Filipa Jankovića. Međutim, treba imati u vidu da njegov cjelokupni likovni opus predstavlja jedinstven likovnoestetski korpus, u kojem su se varijacijama jednom već usvojenog, motivskog repertoara i plastično-pikturalnih elementa izdvojile određene problemske „cjeline”. On sada potencira pastuoznost, a u koloritu napušta raniju suzdržanost. Potezi su mu energičniji, ekspresivniji, čulniji. Najveće promjene ipak su se javile u hromatskoj skali. Boja je intenzivnija, sonornija, odnjegovanih tonskih odnosa.

U Karveru možete naći i druge monografije kao što su: Lubarda, Rajko Todorović, Mihailo Jovićević, Murtić Istra, Luka Tomanović, Slobodan Kojić, Dimitrije judita-judith, Dragan Karadžić, Miroslav Šutej

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}